ArboChat

ArboChat Podcast #40 - Jaroslav Kolařík - Bezpečnostní vazby III. – Dynamické vazby

September 07, 2022 Jaroslav Kolařík Season 2021 Episode 37
ArboChat Podcast #40 - Jaroslav Kolařík - Bezpečnostní vazby III. – Dynamické vazby
ArboChat
More Info
ArboChat
ArboChat Podcast #40 - Jaroslav Kolařík - Bezpečnostní vazby III. – Dynamické vazby
Sep 07, 2022 Season 2021 Episode 37
Jaroslav Kolařík

Další díl diskuse nad tématikou stabilizace korun stromů pomocí bezpečnostních vazeb rozebírá problematiku aktuálních systémů vazeb dynamických. Vedle rozboru dnes používaných systémů z pohledu jejich materiálových vlastností i instalačních specifik jsme se zabývali i dimenzací vazeb a rozdílů v přístupu českého a Evropského standardu bezpečnostních vazeb.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Show Notes

Další díl diskuse nad tématikou stabilizace korun stromů pomocí bezpečnostních vazeb rozebírá problematiku aktuálních systémů vazeb dynamických. Vedle rozboru dnes používaných systémů z pohledu jejich materiálových vlastností i instalačních specifik jsme se zabývali i dimenzací vazeb a rozdílů v přístupu českého a Evropského standardu bezpečnostních vazeb.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.