ArboChat

ArboChat Podcast #37 - Jaroslav Kolařík - Ochrana stromu před úderem blesku

November 16, 2022 Jaroslav Kolařík Season 2021 Episode 34
ArboChat Podcast #37 - Jaroslav Kolařík - Ochrana stromu před úderem blesku
ArboChat
More Info
ArboChat
ArboChat Podcast #37 - Jaroslav Kolařík - Ochrana stromu před úderem blesku
Nov 16, 2022 Season 2021 Episode 34
Jaroslav Kolařík

Úder blesku je událost, kterou nelze spolehlivě předvídat a má ryze statistický charakter. U starých stromů na exponovaných stanovištích případně u stromů v okolí hodnotných objektů se ale jedná o vliv se kterým je nutné počítat a je třeba ho řešit na základě principu předběžné opatrnosti. Jak se instalace hromosvodu provádí? Jaké jsou dosavadní zkušenosti z ČR i zahraničí? O této problematice pojednává dnešní ArboChat.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Show Notes

Úder blesku je událost, kterou nelze spolehlivě předvídat a má ryze statistický charakter. U starých stromů na exponovaných stanovištích případně u stromů v okolí hodnotných objektů se ale jedná o vliv se kterým je nutné počítat a je třeba ho řešit na základě principu předběžné opatrnosti. Jak se instalace hromosvodu provádí? Jaké jsou dosavadní zkušenosti z ČR i zahraničí? O této problematice pojednává dnešní ArboChat.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.