ArboChat

Podcast/ ArboChat #47 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les II. - Jak se vyřizuje povolení ke kácení? / 10.1.2022

February 15, 2023 Jaroslav Kolařík Season 2022 Episode 2
Podcast/ ArboChat #47 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les II. - Jak se vyřizuje povolení ke kácení? / 10.1.2022
ArboChat
More Info
ArboChat
Podcast/ ArboChat #47 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les II. - Jak se vyřizuje povolení ke kácení? / 10.1.2022
Feb 15, 2023 Season 2022 Episode 2
Jaroslav Kolařík

V tomto díle se věnujeme kácení na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Jaké musí mít rozhodnutí náležitosti, aby bylo platné? Co je vhodné zkontrolovat, než se do kácení pustíme? Řešili jsme mimo jiné problematiku více vlastníků stromu, účast občanských sdružení v řízení o povolení kácení, ochranu hnízdního klidu ptáků a zimovišť netopýrů či odpovědnost za škody způsobené pádem stromu, u nějž byla žádost o pokácení zamítnuta.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Show Notes

V tomto díle se věnujeme kácení na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Jaké musí mít rozhodnutí náležitosti, aby bylo platné? Co je vhodné zkontrolovat, než se do kácení pustíme? Řešili jsme mimo jiné problematiku více vlastníků stromu, účast občanských sdružení v řízení o povolení kácení, ochranu hnízdního klidu ptáků a zimovišť netopýrů či odpovědnost za škody způsobené pádem stromu, u nějž byla žádost o pokácení zamítnuta.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.