ArboChat

Podcast/ArboChat #49 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les III. - Co jsou to oznámení o kácení a kdy se používají? / 24.1.2022

March 01, 2023 Jaroslav Kolařík Season 2022 Episode 4
Podcast/ArboChat #49 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les III. - Co jsou to oznámení o kácení a kdy se používají? / 24.1.2022
ArboChat
More Info
ArboChat
Podcast/ArboChat #49 / Jaroslav Kolařík / Kácení stromů rostoucích mimo les III. - Co jsou to oznámení o kácení a kdy se používají? / 24.1.2022
Mar 01, 2023 Season 2022 Episode 4
Jaroslav Kolařík

Popsali jsme si, jak v České republice funguje režim kácení stromů na oznámení příslušným orgánům ochrany přírody 15 dnů předem. Spadá sem např. výchovná probírka porostů (zde pozor na to, jak je definovaný porost), či kácení stromů v ochranných pásmech veřejné technické infrastruktury. Druhým typem oznámení, který jsme v tomto ArboChatu také blíže rozebrali, je oznámení do 15 dnů po kácení a vztahuje se na havarijní stromy. V diskusi jsme zabrousili i na Slovensko a dozvěděli se některé rozdíly v tamní legislativě a praxi.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Show Notes

Popsali jsme si, jak v České republice funguje režim kácení stromů na oznámení příslušným orgánům ochrany přírody 15 dnů předem. Spadá sem např. výchovná probírka porostů (zde pozor na to, jak je definovaný porost), či kácení stromů v ochranných pásmech veřejné technické infrastruktury. Druhým typem oznámení, který jsme v tomto ArboChatu také blíže rozebrali, je oznámení do 15 dnů po kácení a vztahuje se na havarijní stromy. V diskusi jsme zabrousili i na Slovensko a dozvěděli se některé rozdíly v tamní legislativě a praxi.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.