ArboChat

Podcast/ArboChat #52 / Qěták / Často přehlížené defekty a jejich vliv na stabilitu stromů / 14.2.2022

March 15, 2023 Qěták Season 2022 Episode 7
Podcast/ArboChat #52 / Qěták / Často přehlížené defekty a jejich vliv na stabilitu stromů / 14.2.2022
ArboChat
More Info
ArboChat
Podcast/ArboChat #52 / Qěták / Často přehlížené defekty a jejich vliv na stabilitu stromů / 14.2.2022
Mar 15, 2023 Season 2022 Episode 7
Qěták

Přítomnost defektu na stromu sama o sobě nemusí indikovat nutnost zásahu, či přímo kácení. Nicméně je důležité si těchto symptomů všímat a vyhodnotit, jak velký význam pro stabilitu stromu mohou mít. Qěták Stach představil několik typů defektů, vysvětlil, jak mohou vzniknout, a proč je třeba je hodnotit. Ukázal několik případových studií a vedl následnout dlouhou diskusi. Krom klasických dutin či dřevokazných hub se probíraly sekundární koruny, přeštíhlení kmene, symptomy poukazující na problémy s kořenovým systémem, výletové otvory atd. Řešila se i bezpečnostní a finanční stránka péče o tzv. defektní strom. Na závěr je třeba dodat, že defektní místa mohou být zároveň cenným biotopem pro různé druhy organismů. Spolu s ostatními ekobenefity stromu je toto vhodné brát při hodnocení v potaz.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
"Qěták" Stach

Show Notes

Přítomnost defektu na stromu sama o sobě nemusí indikovat nutnost zásahu, či přímo kácení. Nicméně je důležité si těchto symptomů všímat a vyhodnotit, jak velký význam pro stabilitu stromu mohou mít. Qěták Stach představil několik typů defektů, vysvětlil, jak mohou vzniknout, a proč je třeba je hodnotit. Ukázal několik případových studií a vedl následnout dlouhou diskusi. Krom klasických dutin či dřevokazných hub se probíraly sekundární koruny, přeštíhlení kmene, symptomy poukazující na problémy s kořenovým systémem, výletové otvory atd. Řešila se i bezpečnostní a finanční stránka péče o tzv. defektní strom. Na závěr je třeba dodat, že defektní místa mohou být zároveň cenným biotopem pro různé druhy organismů. Spolu s ostatními ekobenefity stromu je toto vhodné brát při hodnocení v potaz.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
"Qěták" Stach