ArboChat

Podcast/ArboChat #56 / Jakub Fanta / NV 362/2005 Sb. - postavení stromolezení v právním systému ČR a s tím související praxe / 14.3.2022

April 12, 2023 Jakub Fanta Season 2022 Episode 11
Podcast/ArboChat #56 / Jakub Fanta / NV 362/2005 Sb. - postavení stromolezení v právním systému ČR a s tím související praxe / 14.3.2022
ArboChat
More Info
ArboChat
Podcast/ArboChat #56 / Jakub Fanta / NV 362/2005 Sb. - postavení stromolezení v právním systému ČR a s tím související praxe / 14.3.2022
Apr 12, 2023 Season 2022 Episode 11
Jakub Fanta

Tato epizoda ArboChatu se zaměřila na legislativní předpis o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, který se vztahuje i na stromolezení. Jakub Fanta představil, v čem vidí úskalí aplikace tohoto nařízení vlády do stromolezecké praxe, co se naopak nejvíce podceňuje a na co si opravdu dát pozor. Vysvětlil, jaký je rozdíl mezi pracovními polohovacími systémy a prostředky pro zachycení pádu a pro co jsou/nejsou určeny. Diskutovali jsme mimo jiné: o práci z plošiny, kontrole vybavení, evakuační připravenosti, jaké trendy lze v oblasti bezpečnosti práce na stromech očekávat a jak je tomu nyní v zahraničí.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Jakub Fanta

Show Notes

Tato epizoda ArboChatu se zaměřila na legislativní předpis o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, který se vztahuje i na stromolezení. Jakub Fanta představil, v čem vidí úskalí aplikace tohoto nařízení vlády do stromolezecké praxe, co se naopak nejvíce podceňuje a na co si opravdu dát pozor. Vysvětlil, jaký je rozdíl mezi pracovními polohovacími systémy a prostředky pro zachycení pádu a pro co jsou/nejsou určeny. Diskutovali jsme mimo jiné: o práci z plošiny, kontrole vybavení, evakuační připravenosti, jaké trendy lze v oblasti bezpečnosti práce na stromech očekávat a jak je tomu nyní v zahraničí.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Jakub Fanta